tarihinde yayımlanan 03.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F629 ile USB Pil Şarj Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;