tarihinde yayımlanan PIC16F629 ile USB Pil Şarj Devresi ile 2759 yazısı var. Yazar