tarihinde yayımlanan 03.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F628 PIC16F84 SMT160-30 termostat termometre devreleri ile 2717 yazısı var. Yazar;