tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F628 SHT11 lcd termometre mikropascal ile 2717 yazısı var. Yazar;