tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen PIC12F675 ile zaman ayarlı yıldız üçgen ASM yol verici ile 31 yazısı var. Yazar;