tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PIC 16F877 DS 18B20 lcd dijital termometre ile 2717 yazısı var. Yazar;