tarihinde yayımlanan PIC 16F877 DS 18B20 lcd dijital termometre ile 2758 yazısı var. Yazar