tarihinde yayımlanan 27.03.2021 tarihinde güncellenen Mikrofon Preamfi devresi ile 2716 yazısı var. Yazar;