tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen Mikrofon Preamfi devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;