MC68HC908QY4 NTSC Test Modeli Oluşturucu

| Haziran 14, 2023 Tarihinde güncellendi
MC68HC908QY4 NTSC Test Modeli Oluşturucu

Motorola 68HC908QY4, çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bir NTSC video sinyali üretmek için kullanılır. Bunlardan biri, bir TV’nin geometrik bozulmasını, yüksek voltaj regülasyonunu ve geçmeli kalitesini değerlendirmek için basit test modelleri üreten bir NTSC Test Modeli Oluşturucusudur. Bir diğeri, bir VCR’nin radyo gibi yalnızca sesli bir sinyali kaydetmesine izin veren bir VCR Emziktir.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

VCR Emzik ayrıca videoda veya TV’nin kapalı altyazılı kod çözücüsü kullanılarak görüntülenen gerçek zamanlı bir saat içerir. 68HC908QY4’ün A/D girişlerinden gelen düşük bant genişliği verileri aynı şekilde görüntülenebilir ve VCR iki kanallı bir veri kaydediciye dönüştürülebilir. Bonus olarak, harici bir NTSC video kaynağından gelen video satırlarını sayan ve seçilen satır(lar)da bir osiloskopu tetiklemek için bir darbe üreten bir Video Hattı Tetikleyici sunulur.

Yatay hız, 3,579545 MHz’lik renk alt taşıyıcı frekansının 2/455 katı olarak tanımlandığından. tamsayı bölücü kullanacaksak renk frekansının iki katı ile başlamamız gerekir.

Renk frekansının iki katı 7,15909 MHz’dir. QY4’ün veri yolu frekansı saat/4 olduğundan, 7.15909 * 4 = 28.63636 MHz’lik bir giriş saatine ihtiyacımız var. (QY4’ün maksimum saati 32 MHz’dir.)

NTSC video için iki standart vardır: monokrom ve renkli. Renk standardı, tek renkli alıcılarla uyumludur, ancak neredeyse işe yaramadı. Bu makalenin sonundaki NTSC Video: Arkaplan bölümüne bakın.

Tek renkli standart, 30 Hz’de çerçeve başına 525 satır üretmek için 15,750 KHz yatay hız, 60,0 Hz dikey hız ve 262,5 satırlık iki geçmeli alan gerektirir.

ntsc-video-using-motorola-68hc908qy4

Orijinal NTSC uygulaması, 28.63636 MHz’lik bir saat gerektiriyordu. ve sağda gösterilen standart CMOS kristal osilatör devresinde bu amaçla bir kristal kullandı. (Bu frekansta R2 gerekli değildir.)

Ancak Kapalı Altyazı kullanan uygulamalar 32 MHz gerektiriyordu. O zamana kadar anakartı çoktan yapmıştım ve 32 MHz eklemek için yerim yoktu. QY4’e yakın osilatör modülü.

32 MHz kullandığımda. 28.63636 MHz yerine kristal. kristal devre 32 MHz’de salınım yapmayı reddetti. Frekans çok daha düşüktü, daha çok 10 MHz gibiydi. Yazar: Jed Margolin

ntsc-video-trigger-an-oscilloscope-motorola-68hc908qy4

The Motorola 68HC908QY4 is used to produce an NTSC video signal which can be used in several applications. One is an NTSC Test Pattern Generator which produces simple test patterns in order to evaluate a TV’s geometric distortion, high voltage regulation, and interlace quality. Another is a VCR Pacifier to allow a VCR to record an audio-only signal such as from a radio. The VCR Pacifier also includes a real-time clock which is displayed either in video or by using the TV’s closed captioned decoder. Low-bandwidth data from the 68HC908QY4’s A/D inputs can be displayed the same way, turning the VCR into a two-channel data logger. As a bonus, a Video Line Trigger is presented which counts video lines from an external NTSC video source and produces a pulse to trigger an oscilloscope at the selected line(s).

Since the Horizontal rate is defined as 2/455 times the color subcarrier frequency of 3.579545 MHz. we need to start at twice the color frequency if we are going to use an integer divider.

Twice the color frequency is 7.15909 MHz. Since the QY4’s bus frequency is clock/4 we need an input clock of 7.15909 * 4 = 28.63636 MHz. (The QY4’s maximum clock is 32 MHz.)

There are two standards for NTSC video: monochrome and color. The color standard is compatible with monochrome receivers, but it almost didn’t turn out way. See NTSC Video: Background at the end of this article.

The monochrome standard calls for a horizontal rate of 15.750 KHz, a vertical rate of 60.0 Hz, and two interlaced fields of 262.5 lines to produce 525 lines per frame at 30 Hz.

The original NTSC application required a clock of 28.63636 MHz. and used a crystal for that purpose in the standard CMOS crystal oscillator circuit shown to the right. (At this frequency R2 is not needed.)

However, the applications using Closed Captioning required 32 MHz. By then, I had already built the board and did not have space to add a 32 MHz. oscillator module close to the QY4.

When I used a 32 MHz. crystal in place of the 28.63636 MHz. crystal the circuit refused to oscillate at 32 MHz. The frequency was much lower, more like 10 MHz. Author: Jed Margolin

mc68hc908qy4-ntsc-test-pattern-generator

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2012/07/08 Etiketler: , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir