68HC908QY4 Dokunmatik Ekranlı Kullanıcı Arayüzü

| Haziran 14, 2023 Tarihinde güncellendi
68HC908QY4 Dokunmatik Ekranlı Kullanıcı Arayüzü

Arayüz denetleyicisi olarak Motorola Nitron mikro denetleyicisini kullanarak basit bir kullanıcı arabirimi tasarımı gerçekleştirin. Kullanıcı arayüzünü maliyet, güvenilirlik, uyarlanabilirlik ve üretilebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlayın. Kullanıcı arayüzü tasarımı benzersiz olmalı ve kullanıcı arayüzü tasarımında yeni bir konsept sağlamalıdır. Yeni Motorola E-alan sensörünün özelliklerinden yararlanın. 68HC908QY4

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Motorola Nitron QY4 mikrodenetleyicisine dayalı akıllı, düşük maliyetli bir E-alanı dokunmatik ekran tasarımı.

Smart-E-Touch akıllı, dokunmatik ekran tabanlı bir kullanıcı arayüzü tasarımıdır. Bu benzersiz tasarım, bir çift Motorola E-alan sensörünü kontrol etmek ve izlemek için Nitron mikro denetleyiciyi kullanır. E-alan sensörleri, dokunmatik ekranın gerçek kapasitif algılaması için PCB üzerindeki bir XY ızgarasını izler. Nitron, E-alan sensörü verilerinden bir “dokunmayı” çevirdiğinde, Nitron RS232 seri bağlantı noktasına bir XY koordinatı verir. MC68HC908QY4

system-block-diagram-motorola-nitron-microcontroller-touch-screen-interface

Bir ana sistem kontrolörü, PC veya eşdeğeri, daha sonra bu XY koordinatını alır ve buna göre hareket edebilir. Bu dokunmatik ekranla ilgili benzersiz olan şey, denetleyici devresinin bulunduğu gerçek devre kartına yerleştirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla, ayrı bir dokunmatik ekran düzeneğini bir tasarıma entegre etmek yerine, dokunmatik ekran artık sistem denetleyici kartının bir parçası olabilir.

Bu, daha uygun maliyetli, güvenilir ve uyarlanabilir bir kullanıcı arayüzü tasarımı sağlar. Bugün piyasada Smart-E-Touch’a benzer hiçbir dokunmatik ekran tasarımı yoktur, bu, Nitron kontrollü Smart-E-Touch’ı gerçekten çok benzersiz bir tasarım haline getirir.

Smart-E-Touch, dirençli dokunmatik ekranlar ve özel yapım kullanıcı arayüzleri için doğal bir alternatiftir. Bir makineyi çalıştırmak için bir kullanıcı arayüzü gerektiğinde, seçenekler şunlardır: A. Bir dokunmatik paneli entegre edin, B. Ayrık anahtarlar koyun veya C. Özel bir tuş takımı kaplaması yaptırın. Yazar: Bruce Pride

circuit-motorola-nitron-68hc908qy4-qy4-8-bit-flash-microcontroller

Implement a simple user interface design using the Motorola Nitron microcontroller as the interface controller. Design the user interface with cost, reliability, adaptability and manufacturability in mind. The user interface design must be unique and provide a new novel concept in user interface design. Utilize the capabilities of the new Motorola E-field sensor. 68HC908QY4

An intelligent, low cost E-field touch-screen design based upon the Motorola Nitron QY4 microcontroller.

The Smart-E-Touch is an intelligent, touch-screen based user interface design. This unique design uses the Nitron microcontroller to control and monitor a pair of Motorola E-field sensors. The E-field sensors in turn monitor an XY grid on the PCB for the actual capacitive sensing of the touch-screen. Once the Nitron has translated a “touch” from the E-field sensor data, the Nitron then outputs an XY coordinate to its RS232 serial port. MC68HC908QY4

A main system controller, PC or equivalent, then receives this XY coordinate and can act upon it. The unique thing about this touch-screen is that it’s built right into the actual circuit board where the controller circuitry is. So rather than integrating a separate touch-screen assembly into a design, the touch-screen can now be part of the system controller board. This makes for a more cost effective, reliable and adaptable user interface design. There are no touch-screen designs on the market today similar to the Smart-E-Touch, this truly makes the Nitron controlled, Smart-E-Touch a very unique design.

The Smart-E-Touch is a natural replacement for resistive touch-screens and custom-made user interfaces. When a user interface is needed to operate a machine, the options are to A. Integrate a touch-panel, B. Put in discrete switches or C. To have a custom keypad overlay made. Author: Bruce Pride

68hc908qy4-touch-screen-user-interface

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2012/07/09 Etiketler: , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir