tarihinde yayımlanan Kablosuz veri iletimi alıcı verici kartı CC1000 PIC16F876 ile 2758 yazısı var. Yazar