tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Hızlı çizgi izleyen robot tasarımları (orangutan B-328 modul PIC16F877) ile 2717 yazısı var. Yazar;