tarihinde yayımlanan 22.03.2021 tarihinde güncellenen Hızlı çizgi izleyen robot tasarımları (orangutan B-328 modul PIC16F877) ile 2716 yazısı var. Yazar;