tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Bilgisayar kontrollü robot kol PIC16F877 Visual Basic CCS C ile 2717 yazısı var. Yazar;