tarihinde yayımlanan Bilgisayar kontrollü robot kol PIC16F877 Visual Basic CCS C ile 2724 yazısı var. Yazar