tarihinde yayımlanan 22.03.2021 tarihinde güncellenen Bilgisayar kontrollü robot kol PIC16F877 Visual Basic CCS C ile 2716 yazısı var. Yazar;