tarihinde yayımlanan Bilgisayar kontrollü robot kol PIC16F877 Visual Basic CCS C ile 2728 yazısı var. Yazar