tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen GSM Cep Telefon Dedektör ile 2717 yazısı var. Yazar;