tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen Ev sinema sistemi ve sadc için 5.1 preamplifikatör ile 2717 yazısı var. Yazar;