tarihinde yayımlanan 02.10.2019 tarihinde güncellenen dsPIC30F2012 pulse oximeter 2X8 character display ile 2717 yazısı var. Yazar;