tarihinde yayımlanan Bipolar step motor kontrol devresi ATMega8 L293B ile 2728 yazısı var. Yazar