C/C ++ ve Nesne Yönelimli Programlama

| Mayıs 21, 2023 Tarihinde güncellendi
C/C ++ ve Nesne Yönelimli Programlama

Bu kitabın yazılma amacı; C/C++ ve NYP ile, işletim sistemlerine bağlı kalmadan her konuda ve her boyutta program geliştirebilmektir. Bugün 300 e yakın programlama dili vardır. Bunların hiçbiri C/C++ kadar yaygınlık kazanamadı. Bütün zorluklarına karşın C/C++ sistemlerin temel dilidir. Derleyicili dil olan C/C++ ile gerçeklenemeyecek hiçbir yazılım projesi yoktur. Yeterki siz büyük projeleri gerçekleştirebilecek bilgi birikimine sahip olun.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Her C++ derleyicisinin C dili ile yazılmış kodları da derleyebilmesi, NYP dil olan C++ ya, C diline ait kodları kullanma olanağını verir. Bu yüzden C++ dili çok güçlüdür. Günümüzde merkezi işlem birimlerinde ortaya çıkan gelişmeler, yazılım teknolojilerinde yeni uygulamalara gebedir. Özellikle yarıiletken teknolojilerinde saat hız sınırına gelindiğine dair yaygın bir kanaat vardır.

Nesne yönelimli olan C++ dili önümüzdeki dönemde de koşut denetim akışlı (multithreaded) çözümlerde kullanılabilir. Bazı derleyicilerin sağladığı olanaklarla şu an bile eş anlı (concurrent) C++ programları
yazılmaktadır.

Aslında iyileştirme süreci ile ilintili olan koşut denetim akışı, son dönemlerde yarıiletken üretim teknolojilerindeki gelişmeler (birim alana sığdırılan transistör sayısı giderek artmakta) ve bunların saat hız sınırına gelinmiş olması nedeni ile önümüzdeki yıllarda yazılım teknolojisinin yıldızı olacaktır. Programlarda sorunlar, eş anlı çalışan çözüm birimleri tarafından, aynı gövdede ki birden fazla işlemci çekirdeği tarafından çözülecektir. Gelecekte yazılım teknolojisinde değişim bu doğrultudadır.

C/C++ bu konuda da önemli aktörlerdendir. Ülkelerin gelecekle ilgili planlarında yer alması gereken, bilgisayar, nükleer ve gen teknolojilerinden, bilgisayarların temel yakıtı yazılımdır. Hatta yazılımları, bir bilgisayar donanımı gibi düşünmekte olasıdır. İşte bu nedenle C/C++ dili gibi çok güçlü diller, enerji gibi ekonomik ve stratejik değeri üst düzeyde olan ürünlerin üretilmesini sağlarlar. Umarız okuduğunuz bu kitap yararlı ürünler geliştirmenize yol açar.

Selami KOÇLU
6-mart-2005

C++ yazılım dili, insanların kullandığı diller gibi, düşünceleri açıklamanın aracıdır. İnsanlar kendi aralarında anlaşabilmek amacı ile çok sayıda dil geliştirmişlerdir. Dilleri çevrelerinden öğrendikleri biçimde, gerektiği
zaman gerektiği yerlerde kullanırlar. Yazılım dilleri ise, insanın bilgisayar denilen makine ile iletişim kurabilmesini ve bilgisayarı denetlemesini sağlar. Çok sayıda yazılım dili bulunmaktadır. C++ dili bunlardan biridir.

Sorunların boyutu ve karmaşıklığı arttıkça, öteki dillere göre esnek ve basit oluşu, bu çözüm ortamını daha başarılı kılar. C++ diline sadece birtakım özellikler toplamı olarak bakılamaz, zira bunların bazıları ortamlarından ayrılırsa anlam taşımazlar. Sadece kodlama değil tasarım düşünülüyorsa, parçaların toplamını gözönünde tutarak çözüm üretilir. Bu yolla C++ dilini anlayabilmek için önce sorunları, mutlaka C dili ile anlamalı, ve genel olarak programlamayı bilmek gerekmektedir. Bu kitap programlamanın sorunlarını, bunların neden sorun olduğunu ve C++ ile bunların nasıl ortadan kaldırılacağını inceleyecektir.

Bunun için her bölümde bir problem, C++ özellikleri kullanılarak çözülecektir. Bu yöntemin, C dilinden C++ dilini, anadiliniz yapana kadar ilerlemenizi sağlayacağını umuyoruz. Önce C++ dili ilgili olarak kafanızda bir model inşa edilmesi için çalışacağız. Böylece, bir sorun ile karşılaştığınızda bu modelden yararlanarak, C++ ile çözüm üretebilirsiniz.

Burada amacımız, C++ diliyle düşünebilme yeteneği kazanmaktır. Planımız C/C++ yı, 3 ciltte bütün ayrıntıları ile tam tekmil anlatmaktır. Birinci cilt temel C/C++ özelliklerini, ikinci cilt standart kütüphaneleri ve üçüncü cilt koşut denetim akış (multithreaded) tekniklerini anlatacaktır. Böylece C/C++ ile yazamayacağınız program kalmayacaktır. Günümüzde çok çekirdekli işlemcilerin ortaya çıkması, aslında tek işlemcili yapılara göre tasarlanmış C++ dilinin esnekliğini kullanmayı gerektirmektir. Bu
yüzden üçüncü cilt, C++ eş anlı programlamanın el kitabı hüviyetinde olacaktır.

C/C++ Kütüphaneler
Standart C++ kütüphanesi standart C kütüphanesinin tamamını içerdiği gibi, küçük ekleme ve değişikliklerle tip güvenliğini destekleyen kendine özgü kütüphaneyi de kapsar. Bu yüzden Standart C++ kütüphanesi standart C kütüphanesinden daha güçlüdür. Kitabımızda Standart C++ kütüphanesini ayrıntıları ile inceleyeceğiz. Aslında Standart C++ için en iyi kaynak bizzat standardın kendisidir.

Hazırlayan: Selami KOÇLU

Emeği geçen Kişilere Teşekkürler.

cc-ve-nesne-yonelimli-programlama

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/09/28 Etiketler: , , , , , ,1 Yorum “C/C ++ ve Nesne Yönelimli Programlama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir