Arduino UNO LCD Vu Metre Devresi

| Haziran 22, 2023 Tarihinde güncellendi
Arduino UNO LCD Vu Metre Devresi

Vu metre devresi Arduino UNO modül üzerine kurulmuş gösterge için led yerine 2×16 LCD (JHD162A) display kullanılıyor pasif eleman olarak 10k potans var. (LCD parlaklık ayarı) karışık bir devre değil zaten Arduino UNO devre şemasından anlaşılıyor.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Arduino LCD Vu Metre projesine ait arduino kaynak kodları var.

Arduino Vu Metre Devresi

arduino-projeleri-arduino-uno-arduino-vu-meter

Burada sunulan, sıvı kristal ekran (LCD) kullanan Arduino tabanlı bir ses ölçerdir. Bir VU ölçer veya standart ses göstergesi (SVI), ses ekipmanında sinyal seviyesinin bir temsilini görüntüleyen bir cihazdır. Bu projede Arduino UNO kartına giriş olarak sağlanan sol kanal ve sağ kanal ses sinyallerinin yoğunluğu 16×2 LCD ekranda çubuklar halinde gösterilmiştir. Bu devrede Arduino UNO kartının analog giriş pinleri ses-sinyal seviyelerini ölçmek için kullanılmaktadır.

Ses-sinyal girişleri, Arduino UNO kartının analog giriş pinleri A2 ve A4’te sağlanır. Bunlar, bir mikrofondan bir amplifikatör yoluyla gelen ses veya bir müzik çalardan doğrudan çıkış şeklinde olabilir.

A2 ve A4 pinlerindeki ses sinyalleri Arduino UNO kartı üzerindeki ATmega328 mikrodenetleyici (MCU) tarafından işlenir ve sinyaller karşılaştırılarak hesaplamalar yapılır.

Son olarak, karşılık gelen değerler, ses yoğunluğu çubuklarını görüntülemek için ATmega328 tarafından 16×2 LCD’ye sağlanır.

Arduino UNO, esnek, kullanımı kolay donanım ve yazılıma dayalı açık kaynaklı bir elektronik prototipleme platformudur. Arduino UNO kartı, ATmega328 MCU’ya dayanmaktadır. Altısı darbe genişlik modülasyonlu (PWM) çıkış olarak kullanılabilen 14 dijital giriş/çıkış (G/Ç) pinine, altı analog girişe, 16MHz seramik rezonatöre, USB bağlantısına, elektrik prizine, sıfırlama düğmesine ve bir ICSP başlığına sahiptir. MCU’yu desteklemek için gereken her şeyi içerir; Başlamak için bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamanız veya bir AC-DC adaptörü veya pille çalıştırmanız yeterlidir.

Arduino UNO kartının 11 ve 12 numaralı pinleri LCD’nin EN ve RS pinlerine, 2’den 5’e kadar olan pinler ise 16×2 LCD’nin D7, D6, D5 ve D4 veri pinlerine bağlanır.
LCD 16×2

LCD JHD162A, burada uygulanan giriş sinyali seviyesine karşılık gelen çubukları görüntülemek için kullanılan 4 bit arayüzlü bir ekran modülüdür. Bu devrede LCD modülün sadece dört veri pini kullanılmaktadır. LCD ekran görüntüsünün kontrastını kontrol etmek için 10 kilo-ohm’luk bir potmetre kullanılır.

Analog ses sinyalleri (sol kanal ve sağ kanal), Arduino UNO kartının A4 ve A2 analog giriş pinlerinde sağlanır. Sinyaller, Arduino UNO kartı üzerinde ATmega328 MCU tarafından işlenir ve bazı karşılaştırmalar yapıldıktan sonra, karşılık gelen sinyal seviye çubuklarını görüntülemek için veriler LCD ekrana gönderilir.

Çubukların yüksekliği, Şekil 2’de gösterildiği gibi Arduino UNO kartının A2 ve A4 pinlerindeki ses giriş sinyalinin voltajına göre değişecektir. LCD’de sol kanal için L görüntülenir ve benzer şekilde sağ kanal için R görüntülenir. . Devreye uygun kanal ses girişinin sağlanması için Arduino UNO kartının A2 ve A4 pinlerinin bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.

LCD ekranda çubukları görüntülemek için, programlama bölümünde açıklanan 16×2 LCD için özel karakterler oluşturulur. Potmetre, ekranın kontrastını kontrol etmek için kullanılır ve bu nedenle ihtiyaca göre değiştirilebilir.
Yazılım programı

Bu devre için program aşağıdaki işlevleri yerine getirir:
1. Devreyi ve LCD’yi başlatma
2. LCD’de karşılama mesajını görüntüleme
3. Özel karakterler oluşturma
4. Analog giriş pinlerinde giriş sinyali gerilimi ile çeşitli karşılaştırmalar yapma
5. Çubukları görüntüleme ve değiştirme

program, p3, p4, p5, p6 ve p7 dizilerini ve L[8] ve R[8] dizilerini kullanarak LCD’nin her iki satırında çubuk yüksekliği gösterimi için özel karakterler kullanır . 16×2 LCD’nin her iki satırın başlangıç ​​sütunlarında sırasıyla L ve R harflerini görüntülemek için.

Benzer şekilde, her iki satırın sonundaki özel karakterleri görüntülemek için K[8] dizisi, çubuk şekilleri için özel karakterleri görüntülemek için LEEG[8] kullanılır.

LCD yapılandırması için LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2) işlevi kullanılır.
Kaynak kodunu indirin: buraya tıklayın

Void setup () işlevi, Arduino UNO kartındaki ATmega328 MCU pinlerini yapılandırmak için kullanılır. Serial.begin(9600) fonksiyonu, Arduino kartı ile 9600 baud hızında seri haberleşmeyi yapılandırmak için kullanılır.

lcd.begin(16, 2) fonksiyonu LCD’nin boyutunu belirtmek için kullanılır.

lcd.createChar(1, p3) işlevi, programda yalnızca numarayla daha fazla çağrılmak üzere özel karakterler tanımlamak için kullanılır.

lcd.print(“VU METER”) fonksiyonu, VU metreyi karşılama mesajı olarak görüntülemek için kullanılır.

Void loop() işlevi, görevi sonsuz süre boyunca gerçekleştirmek için kullanılır.

analogRead(inputPin) işlevi, analog giriş değerini okumak için kullanılır.

Ses giriş sinyallerine göre çubuk yüksekliklerini görüntülemek için değerleri elde etmek için basit hesaplamalar yapılır.

Kaynak: electronicsforu.com

arduino-uno-lcd-vu-metre-devresi

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2015/08/24 Etiketler: , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir