Anahtarlamalı Güç Kaynakları (SMPS) Hakkında Türkçe Bilgiler

| Haziran 19, 2023 Tarihinde güncellendi
Anahtarlamalı Güç Kaynakları (SMPS) Hakkında Türkçe Bilgiler

SMPS nüve trafo, soğutucu hesabı, flyback, dcdc çeviriciler akım sınırlama voltaj izleme, pwm ve çok daha fazlası.. 3 tane harika çalışma dökümanlarda uygulamanın yanı sıra bir çok bilgi ve hesaplama bulunuyor. Anahtarlamalı Güç Kaynakları artık her türlü cihazın çalıştırılması için kullanılıyor elektronik ile uğraşan kişilerin bu sistemlerin çalışmasını yapısını vb. az çok bilmesi gerekli… daha önce paylaştığım kaynaklar ile baya bir yol katettik.. Fazla uzatmadan içerik listesini veriyorum..

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının İnternet Destekli Denetimi

Hazırlayan: Osman Volkan KARACA

Bu çalısmada anahtarlamalı “flyback” tipi güç kaynagının tasarımının yapılması, internet üzerinden çıkış geriliminin kontrol edilmesi ve izlenmesi hedeflenmiştir. Tasarlanan güç kaynağı gerilim kontrollü olup, üzerindeki analog geribesleme devresi, çıkışı, referans girisindeki gerilime esitleyecek şekilde çalışmaktadır Bu tez çalışmasında da internet üzerinden analog geribesleme devresinin referans gerilimi degistirilerek çıkış gerilimi istenilen değere getirilmiştir. Web sunucu (Gömülü sistem) ile istemci bilgisayar HTTP 11 protokolünde haberleşmektedirler Bu protokolde istemci bilgisayar, sunucuya komut göndererek isteklerini belirtecektir Sunucu çevre birimlerini kontrol ederek çevirgeç çıkış gerilimini okuyacak ve istenilen çıkış gerilimini sağlayacaktır. Bu çalışmada, aynı zamanda, anahtarlamalı güç kaynaklarını internet üzerinden kontrol etme ile edinilen kazanımlar anlatılmıştır

anahtarlamali-guc-kaynaklarinin-internet-destekli-denetimi

anahtarlamali-guc-kaynaklari-smps-flyback

ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI

Anahtarlamalı Güç Kaynaklarına Genel Bakış
Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Çalışma Prensibi
Anahtarlamalı Güç Kaynaklarında Kullanılan İlingeler
Flyback İlingesi, Flyback Devresinin Analizi
Anahtarlamalı Güç Kaynaklarında Kontrol Yöntemleri
Anahtarlamalı Güç Kaynağı Uygulamasında Kullanılan Teknoloji
Spartan-3E Starter Kit, Microblaze 40, Xilkernel 30
Kullanılan Çevre Birimleri ve Kontrollerinde Kullanılan Çekirdekler
Anahtarlamalı Güç Kaynağı Devresinin Tasarımı
Giris Doğrultucusu (D1), Giris Kapasitesi (C1)
Yüksek Frekans Transformatör Tasarımı (T1)
MOSFET Seçimi (Q1), Sönümlendirme Devresi (R1, C2, D2)
çıkış Diyotu (D3), çıkış Kondansatörü (C3)
Geribesleme Devresi, Deneysel Sonuçlar
İNTERNET ÜZERİNDEN KONTROL
İnternet Üzerinden Kontrole Genel Bakış
İnternet Üzerinden Kontrol için Kullanılan Teknoloji
LibXil MFS Kütüphanesi
lwIP 20 Kütüphanesi
Web Sayfası Tasarımı
LAN’da Gömülü Web Sunucuya Baglanılması
HTTP 11 Protokolünde Güvenlik

Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Performanslarının Teorik ve Uygulamalı Olarak İncelenmesi

Hazırlayan: Sefa YILDIRAN

Anahtarlamalı güç kaynakları birçok elektronik aygıtlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Televizyon ve bilgisayar gibi hemen her evde bulunan aygıtların yanı sıra birçok endüstriyel aygıt içerisinde anahtarlamalı güç kaynagı (AGK) (switched mode power supply-AGK) bulunmaktadır. Akü destekli cihazlarda da akünün sarj degerine bağlı olmadan sabit bir gerilim sağlamak için AGK’ler tercih edilmektedir. Ayrıca kaynak makinası ve indüksiyon ısıtıcı gibi endüstriyel uygulamalarda AGK’lar tercih edilmektedir. Kamera, CD player, taşınabilir bilgisayarlar, mobil telefonlar ve benzeri tüketici elektroniği ürünlerinde de AGK
kullanımı çok yaygındır.

AGK’ların dogrusal yöntemle çalışan güç kaynaklarına göre önemli ölçüde üstünlükleri vardır. Teorik olarak AGK’lar enerji kayıpsız çalışırlar ve pratikteki verimleri %70 ile %95 arasında değişir. Ayrıca düsük sıcaklık ve yüksek güvenilirlikte çalışmaktadırlar. En büyük üstünklerinden biri ise yüksek frekansta çalısmalarıdır, bu nedenle hafif ve küçük boyutlu malzemeler ile gerçekleştirilebilirler. Bu özelliklerinden dolayı diğer tip güç kaynaklarına göre daha ucuz, verimli, hafif ve çok da daha az yer kaplarlar.

anahtarlamali-guc-kaynaklarinin-performanslarinin-teorik-uygulamali-smps-dcdc-incelenmesi

Genel olarak çalışma ilkeleri aynıdır; şebekeden yüksek frekansta çalışan elektronik bir anahtar ile enerji paketini alır ve çıkışa yansıtır. Anahtarlama elemanının frekansına ve anahtar oranına bağlı olarak çıkış gerilimi değiştirilir ve sabit olması sağlanır. İstenen performansa bağlı olarak çalışma frekansları 20 ile 100kHz arasında değişmektedir. Anahtarın iletimde ve kesimde olduğu süre ilişkisi ortalama enerji akısını belirlemektedir. Genellikle AGK’ların çıkışına düzensiz enerji akışını düzgünleştirmek için alt geçiren filtre konulmaktadır. Birçok çesit anahtarlamalı güç kaynakları bulunmaktadır ve bunları birincil anahtarlamalı güç kaynakları ve ikincil anahtarlamalı güç kaynakları olarak sınıflandırılabiliriz. Birincil anahtarlamalı güç kaynaklarında giriş ile çıkış arasında yalıtım vardır ve anahtarlama elemanı transformatörün birincil kısmında
bulunmaktadır. Enerji yüksek frekans transformatörü ile çıkışa aktarılmaktadır. İkincil AGK’larda anahtarlama islemi çıkışta yapılarak gerilim ve akım sabitleme islemleri birincil AGK’lara göre daha rahat gerçeklesmektedir.

Bu tez çalışmasında öncelikli olarak anahtarlamalı güç kaynakları mimarilerinin incelenerek ve bunların analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Daha sonra analizleri yapılan güç kaynakları devrelerin baskı devreleri çıkarılarak birer adet üretilmeleri hedeflenmistir. Bir sonraki aşamada ise her bir devre için kullanabilecek bir sayısal kontrol kartının ve bunun ara yüz programının tasarımı amaçlanmıştır. Daha sonra laboratuarda çeviricilerin güç yapısının sayısal kontrollü olarak denetlenerek
performanslarını incelemek üzere ölçümler alınması amaçlanmıştır. Son olarak sayısal kontrol kartı ile elde edilen ölçümlerin kişisel bilgisayara aktarılarak devre parametrelerinin bilgisayar ortamında depolanarak gösterilmesi amaçlanmıştır.

DC DC ÇEVİRİCİLER, KONTROL YÖNTEMLERİ
GÜÇ FAKTÖRÜNÜ İYİLESTİRME, ÇEVİRİCİLERİN ÇALISMASI
AZALTAN ÇEVİRİCİ, ARTIRAN ÇEVİRİCİ
GERİ DÖNÜSLÜ ÇEVİRİCİLER, İLERİ ÇEVİRİCİ
İTME-ÇEKME ÇEVİRİCİLER
İtme-Çekme Çevirici Çalısması
Tam Köprü Çevirici Çalısması
Yarım Köprü Çevirici Çalısması
SAYISAL KONTROL, Sayısal Kontrol Kart Tasarımı
Sayısal Kontrol Gösterge Kart Ve Filtre Tasarımı
SAYISAL KONTROLLÜ GÜÇ MODÜLLERİ
Azaltan Çevirici Tasarımı, Azaltan Çevirici Sogutucu Hesabı
Azaltan Çevirici Ölçümleri, Artıran Çevirici Tasarımı
Artıran Çevirici Sogutucu Hesabı, Artıran Çevirici Ölçümleri
Tam Köprü Çevirici Tasarımı, Tam Köprü Çevirici Sogutucu Hesabı
Tam Köprü Çevirici Ölçümleri, KONTROL ALGORİTMASI YAZILIMI

Anahtarlamalı Güç Kaynakları ve Televizyonlarda Uygulanması

Hazırlayan: Mehmet AKDERE

Bu çalışmada anahtarlamalı güç kaynaklarına genel olarak değinilmiştir Anahtarlamalı güç kaynakların tarihsel değişim ve gelişimi incelenmiştir Buna ek olarak, televizyonlarda kullanılan bazı anahtarlamalı güç kaynakları verilmiştir Televizyonlarda yaygın olarak kullanılan bir kaynak tipi olan geriyön anahtarlamalı çevirici (Flyback Converter) özellikle incelenerek 200W’lık bir uygulama örneği laboratuar ortamında yapılmıştır. Devrenin çalışmasında karşılaşılan sorunlar incelenmiş ve eklenen devre elemanları ile giderilmiştir.

anahtarlamali-guc-kaynaklari-smps-flyback-lcd-tv-televizyonlarda-uygulanmasi

DOĞRUSAL GÜÇ KAYNAKLARI
Doğrusal Güç Kaynaklarının Dezavantajları
Doğrusal Güç Kaynakları ile Anahtarlamalı Güç Kaynakların Karşılaştırılması
ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI
Alçaltıcı (Buck) Çevirici
Sürekli akım çalışma durumu
Yükseltici (Boost) Çevirici
Sürekli akım çalışma durumu
Alçaltıcı Yükseltici (Buck Boost) Çevirici
Sürekli akım çalışma durumu
Transformatörlü (Yalıtımlı) Çeviriciler
İleri-yön (forward) çevirici

Yarım köprü çevirici, Tam köprü çevirici
Geri-yön (Flyback) çevirici
Güç Kaynağının Temel Özellikleri
Güç Kaynağının Vhat min, Vhat mak, fL, Po, n’in Belirlenmesi
Güç Kaynağının Giriş Devresi ve DC Hat Kondansatörün Bulunması
Güç Kaynağının Ton, Ip, Lp, Değerlerin Bulunması
Çıkış Sargılarında Kullanılan Doğrultma Diyotların Seçimi
Çıkış Sargılarında Kullanılan Kondansatörlerin Seçimi
Güç Kaynağının Söndürme Devresi
Güç Kaynağının Geri Besleme Devresi
Güç Kaynağının Kontrol Devresi
Manyetik dengeleme devresi
Aşırı akım algılama devresi
Güç Kaynağının Regülatör Devresi
Güç Kaynağının Kontrol Entegresi
Hata yükseltici, Akım algılama ve PWM sinyali
Testere dişi sinyal üretimi
Osilatör frekansı , Aşırı gerilim koruması
GÜÇ KAYNAĞININ DENEY ÇALIŞMALARI
Güç Kaynağının Çalışma Performansı
Güç Kaynağının Dalga Şekilleri

Güç kaynağının tüm dalga şekilleri
Temel çeviricilerde diğer durumlar diğer çevirici tipleri
Çevirici tiplerine göre anahtar üzerinde oluşan gerilim, sınırlama ve söndürme devreleri
Güç kaynaklarında kullanılan geri besleme devre şekilleri
Düşük ESR’li kondansatörlerin katalog değerleri
Güç kaynağının devre şeması
Güç kaynağının baskı devre çizimleri
Kontrol entegresi, MTW8N60E ait veriler
Doğrusal gerilim regülatörleri
BYM26C hızlı diyot, TL431 regülatörün yapısı
150W LCD televizyon güç kaynağı
150W LCD televizyon güç kaynağı devre şeması
220W LCD TV güç kaynağı notları
İngilizce kısaltmalar ve ifadeler

Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler

anahtarlamali-guc-kaynaklari-smps-hakkinda-turkce-bilgiler

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2013/01/16 Etiketler: , , , ,3 Yorum “Anahtarlamalı Güç Kaynakları (SMPS) Hakkında Türkçe Bilgiler

  1. elektrosenolelektrosenol

    Güzel kaynağa benziyor , eline sağlık Burhan.

    CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir