tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen Açıklamalı devreler ile hata arıza arama bilgileri ile 2717 yazısı var. Yazar;