tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen L298 PIC16F628 Geri beslemeli motor kontrol pwm ile 2717 yazısı var. Yazar;