tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Açık Kaynak USB Osiloskop Projesi ile 2717 yazısı var. Yazar;