tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen 40 Pin PIC16F,PIC18F Deneme Geliştirme Kartları ile 2717 yazısı var. Yazar;