tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Zamanlayıcı, alıcı verici devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;