tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen Visual Basic 6 seri port kullanımı led yakma devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;