tarihinde yayımlanan 03.12.2019 tarihinde güncellenen Valve Lambalı Anfiler için 700V 125W SMPS ile 2717 yazısı var. Yazar;