tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen TL494 ve yatay tarama electronic workbench 5.12 dosyaları ile 2717 yazısı var. Yazar;