tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen Temel elektrik elektronik dersleri basit devreler ile 2717 yazısı var. Yazar;