Temel elektrik elektronik dersleri 1-2

| Haziran 28, 2023 Tarihinde güncellendi
Temel elektrik elektronik dersleri 1-2

Daha önce “Bilgisayar programlama dersleri ve c programlama dili ” hakkında Ahmet Yesevi Üniversitesinin hazırladığı dersleri paylaşmıştım dersler yeni başlayan br çok kişi için çok faydalı olmuştur içeriğin flash ve resim animasyonlar ile zenginleştirilmesi anlamayı kolaylaştırıyor.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Ayrıca tüm bölümlerde bolca örnek ve değerlendirme soruları bulunuyor geç oldu ama hiç bulmamaktan iyidir. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler

Hazırlayanlar: Prof. Dr. İsa Eşme, Bilgin Eşme

İçerik Elekteonik-1

BÖLÜM 1 – DC ve AC Devreleri

Temel Elektriksel Büyüklükler
Elektrik Yükü, Elektrik Alan
Potansiyel Fark, Elektrik Akımı
Elektrik Enerjisi, Güç
Temel Elektriksel Büyüklükler (Tablo 1.1)
Direnç ve Ohm Yasası
Ohmik ve Ohmik Olmayan İletken
Özdirenç, Direncin Sıcaklığa bağımlılığı
İletkenlik ve Öziletkenlik
İndüktör, Kondansatör
Kondansatörde Biriken Güç ve Enerji
Devre Elemanları
Devre Elemanları ve Elemanların Akıma Karşı Gösterdikleri Dirençler

DC Devreleri

Elektromotor Kuvveti
Maksimum Güç Şartı
Seri ve Paralel Dirençler

AC Devreleri

AC Kaynakları ve Fazörler
AC Devresinde Güç
Akım ve Gerilim için Kullanılan Temel Notasyonlar (Tablo 1.3)
AC Devre Elemanları
Seri AC Devresi
Seri RLC Devresinde Rezonans
Alçak ve Yüksek Frekansı Geçiren Devreler
Alçak Frekansı Geçiren Devre
Yüksek Frekansı Geçiren Devre
Türev ve İntegral Alan Devreler
Türev Alan Devre
İntegral Alan Devre

BÖLÜM 2 – Devre Analizi

Kirchhoff Kuralları
Gerilim Bölme
Akım Bölme
Eşdeğer Devreler
Thevenin Eşdeğer Devresi
Norton Eşdeğer Devresi
Voltaj ve Akım Kaynağı
Voltaj Kaynağı
Akım Kaynağı

BÖLÜM 3 – Enerji Bantları ve Yarıiletkenler

Bant Teorisi, Yalıtkanlar, İletkenler, Yarıiletkenler
Elektron ve Elektron Boşlukları (Deşikler)
Elektron-Deşik Çifti Oluşumu ve Birleşme
N Tipi Yarıiletken, P Tipi Yarıiletken
Yarıiletken Akseptör İyonizasyon Enerjileri
Fermi Enerjisi, Bazı Metalleri Fermi Enerjileri (Tablo 3.5)
Durum Yoğunluğu, Fermi Fonksiyonu
Sıcaklığın İletkenliğe Etkisi
Bazı Yarıiletkenlerin Duyarlı Oldukarı Dalgaboyu (Tablo 3.6)

BÖLÜM 4 – PN Eklemi ve Diyot

Gerilim Uygulanmamış PN Eklemi
Gerilim Uygulanan PN Eklemi
Doğru Yönde Gerilim (Vf) Uygulama
Ters Yönde Gerilim (Vr) Uygulama
Diyot Akımı ve Diyot Karakteristiği
Akım Denklemi

Sıcaklığın Diyot Karakteristiğine Etkisi

Diyot Yük ÇizgisiDoğrultucular
Yarım Dalga Doğrultucusu
Tam Dalga Doğrultucular
Doğrultucu Filtreleri, Zener Diyot
Çığ ve Zener Olayları
Zener Diyotun Voltaj Düzenleyici Olarak Kullanılması
İdeal ve İdeal Olmayan Zener Diyot
Tünel Diyot, Işık Veren Diyot (LED)
LED Yapımında Kullanılan Yarıiletkenler (Tablo 4.1)

BÖLÜM 5 – Transistörler

Transistörlerin Sınıflandırılması
Transistörün Yapısı
Transistörün Çalışması
Transistör Bağlantı Türleri
Ortak Bazlı Devre
Ortak Emitörlü Devre
Öngerilim Devreleri
Yük Doğrusu
DC Yük Doğrusu
Çalışma Noktasının Etkisi
AC Yük Doğrusu

BÖLÜM 6 – Alan Etkili Transistörler

Alan Etkili Transistörler ve Çalışma İlkesi
Triyot Lamba
Alan Etkili Transistör
BJT ve FET’lerin Sembol Benzerlikleri (Tablo 6.1)
FET Karakteristikleri
Akaç Kaynak Karakteristiği
Transfer Karakteristiği
Alan Etkili Transistörün Anahtar Olarak Kullanılması
JFET Parametreleri
Metal Oksitli Yarıiletken Alan Etkili Transistör (MOSFET)
Yük Doğrusu ve Çalışma Noktası
FET Öngerilim Devreleri
MOSFET Öngerilim Devresi
İntegre Devreler

BÖLÜM 7 – Transistörün Yükseltici Olarak Kullanılması ve İşlemsel Yükselteçler

Küçük Sinyal Yükselticiler (Amplifikatörler)
Temel Bağıntılar
Transistörün ac Eşdeğer Devresi
Ortak Emiterli ac Yükselticisi
Ortak Bazlı ac Yükselticisi
İşlemsel Yükselteçler
Geribesleme
Pozitif ve Negatif Geribesleme
İşlemsel Geribesleme
İşlemsel Yükselteç Sembolü
Eviren Yükselteç
Evirmeyen Yükselteç
Voltaj İzleyici
Toplama Yapan İşlemsel Yükselteç
Çıkarma Yapan İşlemsel Yükselteç
Türev Alıcı İşlemsel Yükselteç
İntegral Alıcı İşlemsel Yükselteç

İçerik Elektronik-2

BÖLÜM 1 – Sayı Sistemleri

Analog ve Dijital Sistemler
Analog ve Dijital Saat
Dijital Sistemlerin Üstünlükleri
Onlu (Decimal) Sayı Sistemleri
İkili (Binary) Sayı Sistemleri
İkili Sayı Sistemlerinin Tanımı
MSB ve LSB
İkili Sayının Onlu Sayıya Çevrilmesi
Onlu Sayının İkili Sayıya Çevrilmesi
İkili – Onluk Sistemde Ondalık Değerler
İkili Sayı Sistemi Aritmetiği
Toplama. Çıkarma, Çarpma, Bölme
Sekizli (Oktal) Sayı Sistemi
Sekizli Sayının Ondalık Sayıya Çevrilmesi
Onlu Sayının Sekizli Sayıya Çevrilmesi
Sekizli Sayının İkili Sayıya Çevrilmesi
İkili Sayının Oktal Sayıya Çevrilmesi
Onaltılı Sayı Sistemi
Onaltılı Sayının Onlu Sayıya Çevrilmesi
Onlu Sayının Onaltılı Sayıya Çevrilmesi

BÖLÜM 2 – Kodlar

BCD Kodu
8421 BCD Kodu
84-2-1 BCD Kodu
2421 BCD Kodu
Üç İlave Kodu (Xs-3 Code)
Gray Kodu
Onlu Sayının Gray Koduna Çevrilmesi
Onlu Sayıların Gray Kodu Karşılıkları
İkili Sayının Gray Koduna Çevrilmesi
Hata Düzeltme (Parity) Kodu
İlk 15 Onluk Sayının BCD Kodları ve Tek ve Çift Parite Bitleri
Oktal (Sekizli) Kodu
Hekzadesimal (Onaltılı) Kodu
Alfanümerik Kodlar
EBCDIC Kodu
ASCII Kodu

BÖLÜM 3 – Boolean Cebri ve Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

Boolean Cebrinin Tanımı ve Esasları
Doğruluk Tablosu
İki Değişken İçin Doğruluk Tablosu
Boolean Cebri Postülatları
Postülat 1, Postülat 2, Postülat 3, Postülat 4, Postülat 5
Boolean Cebri Teoremleri
Teorem 1….10
Lojik İfadelerin Boolean Cebri Kuralları ile Sadeleştirilmesi
Karnaugh Haritaları
İki Değişkenli Karnaugh Haritaları
Üç Değişkenli Karnaugh Haritaları
Karnaugh Haritalarının Kullanılması

BÖLÜM 4 – Lojik Devreler

Lojik Kapılar, VE Kapısı
VE Kapısının Sembolik Gösterimi
Diyotlar ile Oluşturulan VE Kapısı
Transistörler ile Oluşturulan VE Kapısı
Çok Girişli VE Kapıları
VEYA Kapısı, VEYA Kapısının Sembolik Gösterimi
Diyotlar ile Oluşturulan VEYA Kapısı
Transistörler ile Oluşturulan VEYA Kapısı
Çok Girişli VEYA Kapıları
Değil (Tersleyici – İnvertör) Kapısı
Transistörler ile Oluşturulmuş DEĞİL Kapısı
VE DEĞİL (NAND) Kapısı
Transistörler ile Oluşturulan VE DEĞİL Kapısı
Çok Girişli VE DEĞİL Kapısı
VE DEĞİL Kapısının DEĞİL Kapısı Olarak Kullanılması
VEYA DEĞİL (NOR) Kapısı
VEYA DEĞİL (NOR) Kapısının Sembolik Gösterimi
Transistörler ile Oluşturulmuş VEYA Değil Kapısı
VEYA DEĞİL Kapısının DEĞİL Kapısı Olarak Kullanılması
ÖZEL VEYA (EX-OR) Kapısı
ÖZEL VEYA (EX-OR) Kapısının Sembolik Gösterimi
ÖZEL VEYA Kapısının VE – VEYA – DEĞİL Kapıları ile Oluşturulması
ÖZEL VEYA DEĞİL (EX-NOR) Kapısı
ÖZEL VEYA DEĞİL Kapısının VE – DEĞİL – VEYA Kapıları ile Gerçekleştirilmesi
TAMPON (BUFFER) Kapısı
TAMPON (BUFFER) Kapısının Sembolik Gösterimi
Lojik Kapılar, Lojik Devre Tasarımları
Lojik Bağıntılara Uygun Devre Tasarımı
Lojik Devrelerden Lojik Bağıntıların Bulunması
Lojik Bağıntıların VE-DEĞİL (NAND) ve VEYA-DEĞİL (NOR) Kapıları ile Gerçekleştirilmesi
VE DEĞİL Eşdeğerleri
VEYA DEĞİL Eşdeğerleri

Lojik Entegreler
Entegre Devre Çeşitleri
Direnç-Diyot Lojik (DDL)
Direnç-Transistör Lojik (DTL)
DTL VEYA DEĞİL Kapısı
DTL DEĞİL Kapısı
DTL VE DEĞİL Kapısı
Transistör-Transistör Lojik (TTL)
TTL VEYA DEĞİL Kapısı
Tamamlayıcı Metal Oksit Yarıiletken Entegreleri (CMOS)
CMOS DEĞİL Kapısı
CMOS VEYA DEĞİL Kapısı

BÖLÜM 5 – Bileşimsel Devreler

Bilgi Seçiciler
İki Girişli Bilgi Seçici Devresi
Dört Girişli Bilgi Seçici Devresi
Dört Girişli Bilgi Seçicinin Lojik Simgesi
Dört Girişli Bilgi Seçici Lojik Devresi
Uygulama Örnekleri

Kodlayıcılar
Dört Girişli / İki Çıkışlı Kodlayıcı
Dört Girişli İki Çıkışlı Kodlayıcı İçin Kullanılabilecek Bir Devre
Öncelikli (Priority) Encoder

Kod Çözücüler
İki Girişli / Dört Çıkışlı Kod Çözücü
BCD Kod Çözücü
TTL 7442 Entegre Devresi
TTL 7442 Entegre Devresi Doğruluk Tablosu

BÖLÜM 6 – Artimetik Devreler

Karşılaştırıcılar
Bir-Bitlik Karşılaştırıcı
Bir-Bitlik Karşılaştırıcı Devre
Sadece Eşitliği Sınayan Karşılaştırıcı Devre
İki-Bitlik Karşılaştırıcı
İki-Bitlik Karşılaştırıcının Lojik Devresi
Toplayıcılar
Yarım Toplayıcı (HA – Half Adder)
Yarım Toplayıcı Devre
Tam Toplayıcı
Tam Toplayıcı Devresi
Çıkarıcılar
Yarım Çıkarıcı (Half Subtractor)
Yarım Çıkarıcının Lojik Devresi
Tam Çıkarıcı
Tam Çıkarıcı Devresi
Çarpma Yapan Devreler
4 Bit x 2 Bit Çarpma Yapan Devre Şeması
Kare Alan Devre
Kare Alan Devrenin Gerçeklenmesi

BÖLÜM 7 – Sırasal Devreler

Flip-Flop Devreleri
R-S Flip-Flop
R-S Flip-Flop Analizi
R-S Flip-Flop Devresinin Basitleştirilmiş Durum Tablosu
Zamanlamalı R-S Flip-Flop
Zamanlamalı R-S Flip Flop Devresi
Zamanlamalı R-S Flip-Flop Genişletilmiş Durum Tablosu
Zamanlamalı R-S Flip-Flop Basitleştirilmiş Durum Tablosu
Sayıcılar
İkili Sayıcı (Binary Counter)
İkili Sayıcının Çalışmasının İncelenmesi
Onlu Sistem İçin İkili Sayıcı
Onlu Sayıcı Genişletilmiş Durum Tablosu
Halka Sayıcı

Not: Flash programının fişi çekildi artık geliştirilmiyor ve desteklenmiyor. Dosyada görsel anlatımlarda flash animasyonları kullanılıyor index.html dosyasını ücretsiz ve kurulumsuz “Basilisk” tarayıcı ile açıp animasyonları görüntüleyebilirsiniz. Basilisk tarayıcısını indirmek için Tıklayınız.

temel-elektrik-elektronik-dersleri-1-2

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2009/12/13 Etiketler: , , , , , , ,7 Yorum “Temel elektrik elektronik dersleri 1-2

 1. ismail gülismail gül

  rapidshare problem li şifre istiyor rica etsem
  hotfile.com vb bir paylaşım sitesine koyabilirmisiniz bu dosyayı
  çok teşekkürler

  CEVAPLA
 2. babekbabek

  Çok güzel her şey teşekkür ederim. Hiç bir yerde bulmadığımı burada buldum ben Türkiye de okumak isterdim anlatım mükemmel ne yazik ki okuyamıyorum teşekkürler.

  CEVAPLA
 3. HüseyinHüseyin

  Hocam ben bu arşivi indirdim çıkardım dosyadaki internet kısayollarına tıklayınca adobe flash player artık desteklenmiyor yazıyor ve konu başlıklarından başka hiçbir birşeye ulaşamıyorum ne yapmam gerek

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir