tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen TDA8563 ve BDW83 BDW84 ile 2+1 Anfinin Modifiyesi ile 9 yazısı var. Yazar;