tarihinde yayımlanan 25.07.2019 tarihinde güncellenen TDA7294 Bass araba anfisi TL494 Smps besleme ile 2717 yazısı var. Yazar;