tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen Siemens S7-200 Cpu 214 Endüstriyel Sistem Kontrolü ile 2717 yazısı var. Yazar;