tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile Yol Kavşağı İçin Trafik Işığı Modeli ile 2717 yazısı var. Yazar;