tarihinde yayımlanan 15.12.2019 tarihinde güncellenen Sıcaklık Kontrol ölçüm Sistemi ile 2717 yazısı var. Yazar;