tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen PIC18F2455 USB OBD2 RS232 çevirici devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;