S7-300 S7-400 Programlama Merdiven Mantığı (Ladder Logic, LAD)

| Haziran 17, 2023 Tarihinde güncellendi
S7-300 S7-400 Programlama Merdiven Mantığı (Ladder Logic, LAD)

Siemens simatic S7-300 ve S7-400 Programlama İçin Merdiven Mantığı Ladder Logic – LAD orjinal referans el kitabı

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Bitsel Mantık Komutları, Karşılaştırma Komutları, Dönüştürme Komutları, Sayıcı Komutları, Veri Bloğu Komutları, Mantıksal Kontrol Komutları, Tamsayı Matematiksel Komutları Gerçel Sayı (Kayan Nokta), Matematiksel Komutları Taşıma-Atama (Move) Komutları Program Kontrol Komutları

Öteleme (Shift) Ve Dönel, Öteleme (Rotate) Komutları, Durumsal Bit Komutları, Zamanlayıcı (Timer) Komutları, Word Mantıksal Komutları, Tüm Merdiven Mantığı (LAD, Komutlarına Genel Bakış, Programlama Örnekleri, Merdiven Mantığı İle Çalışma

Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

s7-300-s7-400-bitsel-mantik-komutlari

1 Bitsel Mantık Komutları 1-1

Bitsel Mantık Komutlarına Genel Bakış
—| |— Normalde Açık Kontakt (Adres)
—| / |— Normalde Kapalı Kontakt (Adres)
XOR Bit Exclusive OR (Aynıları Dışlayan VEYA)
–|NOT|– Ters Enerji Akışı
—( ) Çıkış Bobini
—( # )— Hat Arası Çıkış
—( R ) Reset Bobini
—( S ) Set Bobini
RS Reset-Set Flip Flop
SR Set-Reset Flip Flop
—( N )— Negatif RLO Ayrıt Tespiti (Ayrıt Sezimi – Edge Detection)
—( P )— Pozitif RLO Ayrıt Tespiti
—(SAVE) RLO’yu BR Belleğine Kaydet
NEG Adres Negatif Ayrıt Tespiti
POS Adres Pozitif Ayrıt Tespiti
Anlık Okuma, Anlık Yazma

2 Karşılaştırma Komutları 2-1

Karşılaştırma Komutlarına Genel Bakış
CMP ? I Tamsayı Karşılaştır
CMP ? D Tamsayı Karşılaştır
CMP ? R Tamsayı Karşılaştır

3 Dönüştürme Komutları 3-1

Dönüştürme Komutlarına Genel Bakış
BCD_I BCD’den Tamsayıya
I_BCD Tamsayıdan BCD’ye
I_DINT Tamsayıdan Double Tamsayıya
BCD_DI BCD’den Double Tamsayıya
DI_BCD Double Tamsayıdan BCD’ye
DI_REAL Double Tamsayıdan Gerçel Sayıya
INV_I Birin Tümleyeni Tamsayı
INV_DI Birin Tümleyeni Double Tamsayı
NEG_I İkinin Tümleyeni Tamsayı
NEG_DI İkinin Tümleyeni Double Tamsayı
NEG_R Gerçel Sayıyı Negatif Yap
ROUND Double Tamsayıya Yuvarla
TRUNC Double Tamsayı Kısmını At
CEIL Tavan
FLOOR Taban

4 Sayıcı Komutları 4-1

Sayıcı Komutlarına Genel Bakış
S_CUD Yukarı-Aşağı Sayıcı
S_CU Yukarı Sayıcı
S_CD Aşağı Sayıcı
—( SC ) Sayıcı Değeri Atama
—( CU ) Yukarı Sayıcı Bobini
—( CD ) Aşağı Sayıcı Bobini

5 Veri Bloğu Komutları 5-1

—(OPN) Veri Bloğu Aç: DB veya DI

6 Mantıksal Kontrol Komutları 6-1

Mantıksal Kontrol Komutlarına Genel Bakış
—(JMP)— Şartsız Atla (Jump)
—(JMP)— Şartlı Atla
—( JMPN ) Atla-Eğer-Değilse
LABEL Etiketle

7 Tamsayı Matematiksel Komutları 7-1

Tamsayı Matematiksel Komutlarına Genel Bakış
Tamsayı Matematiksel Komutlarını Kullanarak Durum Word’ünün Bitlerini Oluşturma
ADD_I Tamsayı Topla
SUB_I Tamsayı Çıkart
MUL_I Tamsayı Çarp
DIV_I Tamsayı Böl
ADD_DI Double Tamsayı Topla
SUB_DI Double Tamsayı Çıkart
MUL_DI Double Tamsayı Çarp
DIV_DI Double Tamsayı Böl
MOD_DI Double Tamsayı Kalanı Döndür

Gerçel Sayı ( Kayan Nokta) Matematiksel Komutları 8-1

Gerçel Sayı Matematiksel Komutlarına Genel Bakış
Gerçel Sayı Matematiksel Komutlarını Kullanarak Durum Word’ünün Bitlerini Oluşturma
Temel Komutlar
ADD_R Gerçel Sayı Topla
SUB_R Gerçel Sayı Çıkart
MUL_R Gerçel Sayı Çarp
DIV_R Gerçel Sayı Böl
ABS Gerçel Sayının Mutlak Değerini Hesapla
Ek Komutlar
SQR Karesini Hesapla
SQRT Karekökünü Hesapla
EXP Üstel Değerini Hesapla
LN Doğal Logaritmasını Hesapla
SIN Sinüs Değerini Hesapla
COS Kosinüs Değerini Hesapla
TAN Tanjant Değerini Hesapla
ASIN Ark Sinüs Değerini Hesapla
ACOS Ark Kosinüs Değerini Hesapla
ATAN Ark Tanjant Değerini Hesapla

9 Taşıma-Atama (Move) Komutları 9-1

MOVE Değer Ata
Program Kontrol Komutları
Program Kontrol Komutlarına Genel Bakış
—(Call) Bobinden FC SFC Çağır (Parametresiz)
CALL_FB Kutudan FB Çağır
CALL_FC Kutudan FC Çağır
CALL_SFB Kutudan Sistem FB Çağır
CALL_SFC Kutudan Sistem FC Çağır
Çoklu Çalışma Çağır
Kütüphaneden Bir Blok Çağır
MCR İşlevlerinin Kullanımına Dair Önemli Notlar
—(MCR<) Ana Kontrol Rölesi Açık ---(MCR>) Ana Kontrol Rölesi Kapalı
—(MCRA) Ana Kontrol Rölesini Aktive Et
—(MCRD) Ana Kontrol Rölesini Deaktive Et
—(RET) Dön 10-20

11 Öteleme (Shift) Ve Dönel Öteleme (Rotate) Komutları 11-1

Öteleme Komutları
Öteleme Komutlarına Genel Bakış
SHR_I Tamsayıyı Sağa Ötele
SHR_DI Double Tamsayıyı Sağa Ötele
SHL_W Word’ü Sola Ötele
SHR_W Word’ü Sağa Ötele
SHL_DW Double Word’ü Sola Ötele
SHR_DW Double Word’ü Sağa Ötele
Dönel Öteleme (Rotate) Komutları
Dönel Öteleme Komutlarına Genel Bakış
ROL_DW Double Word’ü Sola Dönel Ötele
ROR_DW Double Word’ü Sağa Dönel Ötele

12 Durumsal Bit (Status Bit) Komutları 12-1

Durumsal Bit Komutlarına Genel Bakış
OV —| |— İstisna Biti Taşması
OS —| |— İstisna Biti Taşması Kaydedildi
UO —| |— Geçersiz İstisna Biti
BR —| |— İstisna Biti İkilik Sonucu
==0 —| |— Sonuç Biti Sıfıra Eşit
<>0 —| |— Sonuç Biti Sıfırdan Farklı
>0 —| |— Sonuç Biti Sıfırdan Büyük
<0 ---| |--- Sonuç Biti Sıfırdan Küçük >=0 —| |— Sonuç Biti Sıfırdan Büyük veya Eşit
<=0 ---| |--- Sonuç Biti Sıfırdan Küçük veya Eşit 13 Zamanlayıcı (Timer) Komutları 13-1

Zamanlayıcı Komutlarına Genel Bakış
Bir Zamanlayıcının Bellekteki Yerleşimi ve Zamanlayıcının Bileşenleri
S_PULSE Vurumlu (Pulse) S5 Zamanlayıcı
S_PEXT Ek Vurumlu (Extended Pulse) S5 Zamanlayıcı
S_ODT Gecikmeli (On-Delay) S5 Zamanlayıcı
S_ODTS Hafızalı Gecikmeli (Retentive On-Delay) S5 Zamanlayıcı
S_OFFDT Gecikmesiz (Off-Delay) S5 Zamanlayıcı
—( SP ) Vurum Zamanlayıcı Bobin (Pulse Timer Coil)
—( SE ) Ek Vurum Zamanlayıcı Bobin (Extended Pulse Timer Coil)
—( SD ) Gecikmeli Zamanlayıcı Bobini (On-Delay Timer Coil)
—( SS ) Hafızalı Gecikmeli Zamanlayıcı Bobin (Retentive On-Delay Timer
—( SF ) Gecikmesiz Zamanlayıcı Bobin (Off-Delay Timer Coil)
Word Mantıksal Komutları
Word Mantıksal Komutlarına Genel Bakış
WAND_W (Word) AND Word – (W VE W)
WOR_W (Word) OR Word – (W VEYA W)
WAND_DW (Word) AND Double Word – (W VE DW)
WOR_DW (Word) OR Double Word – (W VEYA DW)
WXOR_W (Word) Exclusive OR Word – (W XOR W)
WXOR_DW (Word) Exclusive OR Double Word – (W XOR DW)
Tüm Merdiven Mantığı (LAD) Komutlarına Genel Bakış A-1
İngilizce Simgesellerine (Mnemonics) Göre Sıralanmış LAD Komutları (Uluslararası)
Almanca Simgesellerine (Mnemonics) Göre Sıralanmış LAD Komutları

B Programlama Örnekleri

B.1 Programlama Örneklerine Genel Bakış B-1
B.2 Örnek: Bitsel Mantık Komutları B-2
B.3 Örnek: Zamanlayıcı Komutları B-6
B.4 Örnek: Sayıcı ve Karşılaştırma Komutları B-10
B.5 Örnek: Tamsayı Matematiksel Komutları B-12
B.6 Örnek: Word Mantıksal Komutları B-13
C Merdiven Mantığı İle Çalışma C-1
C.1 EN/ENO Mekanizması C-1
C.1.1 EN ve ENO Bağlı Olan Toplayıcı (Adder) C-2
C.1.2 EN Bağlı, ENO Bağlı Olmayan Toplayıcı C-3
C.1.3 EN Bağlı Değil, ENO Bağlı Olan Toplayıcı C-3
C.1.4 EN ve ENO Bağlı Olmayan Toplayıcı C-4
C.2 Parametre Aktarımı C-4

S7-300 S7-400 Programlama Merdiven Mantığı (Ladder Logic, LAD) kaynak dosya;

s7-300-s7-400-programlama-merdiven-mantigi-ladder-logic-lad

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2012/09/29 Etiketler: , , , , ,3 Yorum “S7-300 S7-400 Programlama Merdiven Mantığı (Ladder Logic, LAD)

  1. knksvnknksvn

    süper paylaşım emeği geçenlerden ALLAH razı olsun

    CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir