tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F873 Sera Otomasyonu (Assembly, Delphi, PHP) ile 2717 yazısı var. Yazar;