tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen Röleli IR (kızıl ötesi) sensör devresi infrared alıcı verici ile 2717 yazısı var. Yazar;