tarihinde yayımlanan PT2260 PIC16F628 pir dedektörlü telefon aramalı alarm ile 2728 yazısı var. Yazar