tarihinde yayımlanan PT2260 PIC16F628 pir dedektörlü telefon aramalı alarm ile 2724 yazısı var. Yazar