tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PT2260 PIC16F628 pir dedektörlü telefon aramalı alarm ile 2717 yazısı var. Yazar;