tarihinde yayımlanan PT2260 PIC16F628 pir dedektörlü telefon aramalı alarm ile 2731 yazısı var. Yazar