tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen Proton glcd resim basma uygulaması ile 13 yazısı var. Yazar;