tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen Analog servo motor devresi matlab simulasyonu ile 2717 yazısı var. Yazar;