tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen Proteus isis cmos tll dijital devre örnekleri ile 2717 yazısı var. Yazar;