tarihinde yayımlanan 24.03.2021 tarihinde güncellenen PIC18F2550 Sayıcı, ısı ölçüm devreleri isis picbasic pro ile 2716 yazısı var. Yazar;