tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen PIC18F2550 Sayıcı, ısı ölçüm devreleri isis picbasic pro ile 2717 yazısı var. Yazar;