tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen PicProje E-Dergi Sayı 1 Uygulamalar Bilgiler Kılavuzlar ile 2717 yazısı var. Yazar;