tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen PIC24FJ16GA002 parallel processing computer ile 2717 yazısı var. Yazar;