tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PIC18F4680 hassas hız hesaplama devresi picbasic pro ile 2717 yazısı var. Yazar;