tarihinde yayımlanan 22.03.2021 tarihinde güncellenen PIC18F4680 hassas hız hesaplama devresi picbasic pro ile 2716 yazısı var. Yazar;