tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen 8 kanal uzaktan kontrol kumanda IR ve RF alıcı verici devreleri ile 2717 yazısı var. Yazar;