tarihinde yayımlanan 07.07.2019 tarihinde güncellenen PIC18F4580 4 kanal lojik analizör devresi glcd assembly ile 2717 yazısı var. Yazar;