tarihinde yayımlanan 25.08.2020 tarihinde güncellenen PIC18F4520 ile DC Motorunun Dört Bölge Kontrolü ile 2717 yazısı var. Yazar;